Blue Flower

ขั้นตอนการฝึกพื้นฐานกีตาร์ Part 6

ฝึกพื้นฐานกีตาร์ Part 6

ในส่วนนี้จะฝึกพื้นฐานกับเพลง Happy birthday ซึ่งจะเป็นการฝึกลักษณะเดียวกับ ฝึกเพลง Happy birthday ตอนที่หนึ่งกับตอนที่สองที่แนะนำไปแล้ว ถือเป็นการทบทวนการฝึกไปในตัว คอร์ดที่ใช้ประกอบไปด้วย G – D – G - C - D

โดยที่คอร์ด G เล่นหนึ่งห้อง ,เล่นคอร์ด D สองห้อง, คอร์ด G สองห้อง, คอร์ด C หนึ่งห้อง และตบท้ายด้วยคอร์ด D เล่นทั้งหมดสองรอบเป็นอันเสร็จพิธี

ขั้นตอนการฝึก ตีลงอย่างเดียว พอคล่องแล้วก็ตีขึ้นและลง

วิดีโอสอนเพลง Happy Birthday

ขั้นตอนการฝึกพื้นฐานกีตาร์ 6 Youtube Chanel (สำหรับ Smartphone & Tablet)