Blue Flower

ขั้นตอนการฝึกพื้นฐานกีตาร์ Part 5

เมื่อเราจับคอร์ดพื้นฐานต่างๆจนคล่องแล้ว ในส่วนเราก็จะเป็นการฝึกตีจังหวะของมือขวาเพิ่มเติม จังหวะเริ่มแรกก็จะเป็นจังหวะ 4/4 (จังหวะสี่สี่) โดยจะมีลำดับง่ายๆในการฝึกดังต่อไปนี้

1.เริ่มต้นจากการการตีลงอย่างเดียว 4 ครั้ง นับเป็นหนึ่งห้องดนตรี แล้วทำการเปลี่ยนคอร์ด

2.เริ่มต้นจากการการตีลงอย่างเดียว 8 ครั้ง โดยเพ่มความเร็วขึ้นหนึ่งเท่าตัว (ซอยจังหวะจาก 4 เป็น 8 นั่นเอง)นับเป็นหนึ่งห้องดนตรี แล้วทำการเปลี่ยนคอร์ด

3. เริ่มต้นจากการการตีลงและขึ้น (ลง ขึ้น ลง ขึ้น ลง ขึ้น ลง ขึ้น )ใช้ความเร็วในการตีคอร์ดตามการฝึกแบบที่หนึ่ง เพียงแต่ว่าจังหวะขึ้นของมือขวาให้ตีคอร์ดด้วยเท่านั้นเอง จะนับ 1 ถึง 8 หรือ 1 ถึง 4 ก็ได้ไม่ว่ากัน ถ้านับอย่างหลังก็นับเฉพาะจังหวะลงอย่างเดียว จังหวะขึ้นไม่ต้องนับ ทั้งสองแบบนับเป็นหนึ่งห้องดนตรีแล้วทำการเปลี่ยนคอร์ด

4. ฝึกจังหวะมาตรฐาน ลง ลง ขึ้น ลง ลง ลง ลง ขึ้น ลง (เปลี่ยน)

ฝึกจนเกิดความความชำนาญทั้งสามกลุ่มคอร์ด สามารเล่นทีละกลุ่มหรือจัดกลุ่มคอร์ดใหม่ก็ได้ครับ เอาเป็นว่าเล่นได้ทุกคอร์ด ทุกจังหวะพื้นฐานที่แนะนำครับ ส่วนเพลงที่ใช้ฝึกกับทั้งกลุ่มคอร์ดต่างๆ ที่แนะนำก็จะมี

กลุ่มที่หนึ่ง เพลงสาวเชียงใหม่ กับคอร์ด C Am Dm G7

กลุ่มที่สอง เพลง Love กับคอร์ด C Em Dm G7

กลุ่มที่สาม เพลงภูมิแพ้กรุงเทพ กับคอร์ด G EM C D