Print
Category: ขึ้นตอนการฝึกพื้นฐานกีตาร์
Hits: 1792
ขั้นตอนการฝึกพื้นฐานกีตาร์ Part 4

ในส่วนนี้เราจะแนะนำการฝึกจับคอร์ด 3 กลุ่ม ซึ่งเราจะฝึกไปพร้อมๆกับการคุมจังหวะของมือขวาครับ

การฝึกของมือซ้าย

คือฝึกจับคอร์ดทีละนิ้วไล่การกดนิ้วมือไปจนครบ ตำแหน่งคอร์ดโดยคอร์ดที่แนะนำไปทั้งหมดจะเป็นการจับคอร์ดแบบ Open form หรือพูดง่ายๆคือการเล่นคอร์ดนอกนั่นเอง

การฝึกของมือขวา

บริเวณที่ตีคอร์ดก็จะอยู่เหนือช่องเสียง (Sound hole) หรือบริเวณใกล้เคียงก็ได้ฝึกตีลงอยางเดียวก่อนเน้นการรักษาจังหวะให้คงที่ไว้ก่อนเป็นสำคัญ ส่วนตำแหน่งการตีคอร์ดก็ตีโดยทั้ง 6 สายหรือตีไม่ครบทั้ง 6 สายก็ได้

ฝึกบ่อยๆ เล่นเป็นระยะ แต่ไม่ควรเล่นต่อเนื่องเป็นเวลานานเพราะสำหรับมือใหม่จะทำให้เจ็บนิ้วมือและทำให้เกิดอาการท้อได้ ที่สำคัญคือเวลาหยุดเล่นแล้วมาเล่นต่ออีกครั้งเราจะมีพัฒนาในการเล่น สามารถแยกประสาทนิ้วมือได้ดีขึ้นตามลำดับแล้วผู้เล่นจะเกิดกำลังใจแล้วฝึกเล่นต่อครับ