Blue Flower

ในส่วนนี้เราจะแนะนำ 3 กลุ่มคอร์ดที่ใช้ฝึกเล่นพื้นฐานกีตาร์สำหรับมือใหม่ ได้แก่

C : C Major (ซีเมเจอร์)

D : D Major(ดีเมเจอร์)

G : G Major (จีเมเจอร์)

Am : A Minor(เอไมเนอร์)

Dm : D Minir (ดีไมเนอร์)

Em : E Minor (อีไมเนอร์)

G7 : G Seven (จีเซเว่น)

ซึ่งเราจะทำการแบ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่หนึ่ง

C Am Dm G7

กลุ่มที่สอง

C Em Am G7

กลุ่มที่สาม

G Em C D

วิดีโอขั้นตอนการฝึกพื้นฐานกีตาร์ Part 3