Blue Flower

การเริ่มต้นฝึกเล่นกีตาร์ก็ไม่มีอะไรตายตัวครับ เอาเป็นว่าเริ่มจากการมีกีตาร์เล่นก่อน จากนั้นก็เริ่มฝึกจับคอร์ด โดยเริ่มจากคอร์ดพื้นฐานต่างๆก่อน แล้วก็ค่อยฝึกจับคอร์ดที่ยากขึ้น ต่อไปก็เป็นการฝึกจังหวะถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการเล่นดนตรีก็ว่าได้ เราสามารถฝึกการจับคอร์ดและการเล่นจังหวะในเวลาเดียวกันได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีถ้าทำได้ เริ่มฝึกกันเลยครับ

วิดีโอสอนพื้นฐานกีตาร์ Part 1&2

ขั้นตอนการฝึกพื้นฐานกีตาร์ 1 & 2 Youtube Chanel (สำหรับ Smartphone & Tablet)