Blue Flower

เล่นกีตาร์คอร์ด G Major

คอร์ด G major เป็นอีกคอร์ด ที่ใช้บ่อยในการเล่นเพลง ซึ่งมีวิธีการจับหลายแบบขึ้นกับความสะดวกในการเล่นเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยน คอร์ดหรือเล่นตัวโน๊ตต่างๆ บางครั้งก็จับแบบ Open fromบางครั้งก็จับแบบ Full bar