Blue Flower

คอร์ด A Major

จากรูปฟอร์มของคอร์ด A major (เรียกง่ายๆว่าคอร์ด A)เราสามารถสร้างคอร์ดกีตาร์ได้อีกหลายคอร์ดทีเดียว เพียงแต่จำหลักให้แม่นว่า คีย์ E กับ F และ คีย์ B กับ C มีเสียงห่างกันครึ่งเสียง (ห่างกันหนึ่งบาร์) คีย์อื่นๆเสียงห่างหัน 1 เสียง (ห่างกันสองบาร์) โดยคอร์ด E Major เอง สามารถเปลี่ยนฟอร์มเป็น คอร์ด Am (A minor),Am7,A7 และอื่นๆได้อีกมากมาย ค่อยๆฝึกค่อยๆนำไปใช้ เดี๋ยวก็จะใช้ คอร์ด A major ได้คล่องเอง