Blue Flower

คอร์ด E Major

จากรูปฟอร์มของคอร์ด E major (เรียกง่ายๆว่าคอร์ด E)เราสามารถสร้างคอร์ดกีตาร์ได้อีกหลายคอร์ดทีเดียว เพียงแต่จำหลักให้แม่นว่า คีย์ E กับ F และ คีย์ B กับ C มีเสียงห่างกันครึ่งเสียง (ห่างกันหนึ่งบาร์) คีย์อื่นๆเสียงห่างหัน 1 เสียง (ห่างกันสองบาร์) โดยคอร์ด E Major เอง สามารถเปลี่ยนฟอร์มเป็น คอร์ด Em (E minor),Em7,E7 และอื่นๆได้อีกมากมาย ค่อยๆฝึกค่อยๆนำไปใช้ เดี๋ยวก็จะใช้ คอร์ด E major ได้คล่องเอง