Blue Flower

จริงๆ แล้วก็เป็นอะไรที่สอบถามกันมาเยอะครับเรื่องราวของการตีคอร์ด วันนี้เรามีการตีคอร์ดยอดนิยมมาฝากกันครับ สำหรับการฝึกตีคอร์ดในที่นี้จะมีคอร์ดที่ใช้ ฝึตี 4 คอร์ดดังนี้นะครับ / G / Em / C / D /