Blue Flower

ทบทวนการตีคอร์ดและเปลี่ยนคอร์ด

การฝึกเปลี่ยนคอร์ด(ในการตีคอร์ดจังหวะ 4/4)

การฝึกเปลี่ยนคอร์ดทำได้หลายๆแบบแล้วแต่ความถนัดของผู้เล่น แต่ที่ผมจะแนะนำก็จะมีลักษณะการฝึกดังนี้

1.ฝึกจับคอร์ดให้คล่องๆ ก่อน ในที่นี้จะเป็นคอร์ดมาตรฐาน C Am Dm G7 (ใช้คอร์ดอื่นๆ ก็ได้)

2.จากนั้นก็ฝึกเปลี่ยนคอร์ดโดยเริ่มจาก

-มือขวาตีลงอย่างเดียวด้วยจังหวะคงที่ สม่ำเสมอ

-มือซ้ายคอยเปลี่ยนคอร์ด โดยเริ่มจากคอร์ด C ไป G7แล้วตีคอร์ด นับ 1 2 ยก เปลี่ยน 1 2 ยกเปลี่ยน ไปเรื่อยๆดูตัวอย่างจากวิดีโอดีกว่าครับอธิบายมากเดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่

ไฟล์วิดีโอขนาด 320 x 240 p.

***เพิ่มเติม ในที่นี้จะเล่น 1 ห้องต่อ 1 คอร์ด แต่สามารถเพิ่มเป็น 2 หรือ 3 ห้องต่อหนึ่งคอร์ดก็ได้แล้วแต่ถนัด