Blue Flower

จังหวะเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งจะควบคุมการเล่นโดยมือขวา มีหลายต่อหลายท่านถามว่าจะตีคอร์ดกีตาร์อย่างไรให้เข้ากับเพลง จริงๆแล้วถ้าเราจับจังหวะได้ก็เป็นเรื่องไม่ยากครับ ตัวอย่างเช่นเมื่อเราฟังเพลง สิ่งแรกที่จะต้องทำคือต้องจับจังหวะของเพลงให้ได้ก่อน

วิธีการง่ายๆ คือใช้มือขวาเคาะจังหวะไปพร้อมกับเพลงให้ลงห้องดนตรีของเพลงให้ได้ จากนั้นลองหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วลองใช้มือขวาตีให้เข้าจังหวะ(ยังไม่ต้องจับคอร์ดก็ได้) โดยอาจจะเริ่มจากการตีลงอย่างเดียว ตีขึ้นสลับลง ยังไงก็ได้ครับขอให้เข้าจังหวะไว้ก่อน ฝึกไปหลายๆเพลง หลังจากนั้นก็เพิ่มการจับคอร์ดของมือซ้ายเข้าไปด้วย การฝึกลักษณะนี้จะทำให้เกิดการตีคอร์ดที่เป็นธรรมชาติคือไม่จำเป็นต้องเล่นเหมือนกับต้นฉบับก็ได้ แต่จะเป็นการตีคอร์ดในแบบของเราเอง นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการฝึกรักษาจังหวะที่ดีได้ด้วย พยามยามเล่นให้จบทั้งเพลง

สำหรับผู้เล่นกีตาร์ที่มีปัญหาจังหวะไม่คงที่ เช่นตอนเริ่มเล่นเพลงจะเล่นช้า จากนั้นก็จะมีการเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็จะกลายเป็นว่าเล่นแบบต้นช้าปลายเร็วทำให้ฟังดูแล้วไม่เพราะ และถ้าเล่นกับวงดนตรีจะทำให้เกิดปัญหาเล่นไม่เข้าจังหวะกับวงดนตรีที่เล่นด้วย เพราะฉะนั้นการฝึกคุมจังหวะเป็นเรื่องสำคัญมาก

ส่วนใหญ่แล้วผู้ฝึกเล่นใหม่จะให้ความสำคัญกับการจับคอร์ด เวลาเล่นสมาธิจะอยู่ที่การจับคอร์ดและเปลี่ยนคอร์ดและพะวงว่าจะเปลี่ยนคอร์ดไม่ทันในที่สุดก็จะละสมาธิจากการคุ้มจังหวะของมือขวาไป ทำให้จังหวะผิดเพี้ยนดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการรักจังหวะให้คงที่ก่อน ส่วนการจับคอร์ดอาจมีติดขัดบ้างไม่ต้องกังวลครับ

อีกวิธีคือใช้อุปกรณ์นับจังหวะ เช่นการใช้ Metronome ในการฝึกด้านสัดส่วน ใน Tempo หรือ ความเร็วต่างๆแต่ควรมีความรู้พ้นฐานทางดนตรีบ้าง เช่น การแบ่งสัดส่วนเพลงเช่น 4/4, 3/4, 6/8, 2/4 และในเรื่องของความเร็วจังหวะ (Tempo) หมายถึง ความเร็วของบทเพลงต่าง ๆ ที่อัตราความช้าเร็วต่างกันออกไป