Blue Flower

กับการตีคอร์ดแบบที่ 3

จังหวะนี้ตีคอร์ดลักษณะ ลง - ขึ้น – หยุด ขึ้น - ลง - ขึ้น หยุด จากนั้นก็ตีวนไปเรื่อยๆในลักษณะเดิม ซึ่งสามารถใช้เล่นกับหลายๆ เพลงได้ดี