Blue Flower

การตีคอร์ดแบบที่ 2

จังหวะนี้ตีคอร์ดลักษณะ ลง - ขึ้น - ลง - ลง -ขึ้น จากนั้นก็ตีวนไปเรื่อยๆในลักษณะเดิม ซึ่งสามารถใช้เล่นกับหลายๆ เพลงได้ดี

ฝึกตีคอร์ดกีตาร์แบบที่สอง (สำหรับ Smartphone & Tablet)