Blue Flower

การตีคอร์ดแบบที่ 1

เป็นจังหวะการตีที่มีลักษณะการตี ลง-ลง-ขึ้น-ขึ้น-ลง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ก็เป็นจังหวะที่ใช้ได้กับเพลงหลายๆ เพลง ลองเอาไปประยุกต์ใช้หันดูนะครับ

ฝึกตีคอร์ดกีตาร์ (By youtube for Smartphone & Tablet)