Blue Flower

ฝึกเกากีตาร์ 2 คอร์ดในหนึ่งห้อง

การเกากีตาร์ หนึ่งห้องต่อสองคอร์ด

ในที่นี้เราจะใช้การเกาแบบมาตรในการเล่นเพื่อเสนอให้เห็นถึงลักษณะการเล่นแบ่งเป็น 2 รูปแบบ

รูปแบบที่หนึ่ง

ถ้าเจอรูปแบบของคอร์ดดังนี้ --- / C / Am / Dm G7 / --- *

ก็ใช้ Step / เบส 3 – 2 – 3 -1- 3 – 2 - 3 / เบส 3 – 2 – 3 -1- 3 – 2 – 3 /เบส 3 – 2 – 3 - เบส – 3 – 2 – 3 /

รูปแบบที่สอง

ถ้าเจอรูปแบบของคอร์ดดังนี้ --- / C Am / Dm G7 / --- **

ก็ใช้ Step / เบส 3 – 2 – 3 - เบส – 3 – 2 – 3 /เบส 3 – 2 – 3 - เบส – 3 – 2 – 3 /

ปล. สังเกตุดูดีๆนะครับการแบ่งห้องของคอร์ด * และ ** ไม่เหมือนกันนะครับ

ฝึกเกากีตาร์ แบบหนึ่งห้อง สองคอร์ด (for smartphone & tablet)