Blue Flower

การเกากีตาร์จังหวะ 3/4

เกากีตาร์จังหวะสาม-สี่ ง่ายๆก็คือ หนึ่งห้องมีสามจังหวะ ลองดูวิดีโอประกอบนะครับ

ฝึกตีเกากีตาร์ จังหวะ 3/4 (for smartphone & tablet)