Blue Flower

สอนจังหวะกีตาร์ Part 2 (ทะลึ่งเล็กน้อย แต่เข้าใจสุดๆ)

สำหรับ ท่านที่ฝึกตีคอร์ดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซักที ลองฝึกตามแบบที่ผมอธิบายหลักการของการจับจังหวะ และตีคอร์ด รับรองว่าเล่นได้แน่นอนในบัดดล เพราะผมวางขั้นตอนการฝึกไว้ค่อนข้างละเอียดและชัดเจน โดยใช้เพลงจังหวะ 4/4 (สี่-สี่) เป็นหลัก เพราะเป็นจังหวะที่ง่ายๆ คุ้นหู สามารถใช้ฝึกได้กับหลายๆเพลง

สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกได้แล้วก็ดูได้ครับเพราะจะทำให้เข้าใจ จังหวะและการตีคอร์ดเพิ่มขึ้น นำไปพัฒนาต่อได้ง่ายและเร็ว

จังหวะที่ใช้ในการฝึกก็ ใช้จังหวะง่ายๆ อย่างจังหวะ จึ่ง จึ่ง โจ๊ะ... จึ่ง จึ่ง โจ๊ะ... จึ่ง จึ่ง โจ๊ะ...

พอจับจังหวะได้แล้วก็นำมาใช้กับการตีคอร์ด จะทำให้เข้าใจการตีคอร์ดมากขึ้น

สอนกีตาร์ออนไลน์ - การฝึกจังหวะกีตาร์ 2