Blue Flower

จังหวะ 3/4 และ 4/4 แบบง่ายๆ

ส่วนใหญ่จังหวะที่ใช้เล่นเพลงทั่วไปจะเป็นจังหวะ 4/4 (อ่านว่าจังหวะสี่สี่) ส่วนจังหวะ 3/4 (อ่านว่าจังหวะสามสี่)ก็มีให้เล่นกันบ้างแต่ก็ไม่มากเท่ากับ 4/4 คลิปที่ผมแนะนำนี้ เป็นการอธิบายอย่างง่ายให้เข้าใจถึงความแตกต่างกันก่อน แล้วรายละเอียดจริงๆ ผมจะค่อยๆแทรกเข้าไปในเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้นะครับ

จังหวะ3/4 และ 4/4 (สำหรับ Smartphone & Tablet)