Blue Flower

สอนเล่น Intro เพลง ทางผ่าน Big Ass

เพลงนี้ใช้ฝึกกีตาร์ได้อีกเพลงนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกเกากีตาร์อยู่ ซึ่งเพลงนี้ก็น่าสนใจคือมีเมโลดี้ที่เพราะนะครับ