Blue Flower

สอนเพลงฮักเขาซ้าๆได้บ่อ 3 ในเพลง

มาถึงส่วนการเล่นข้างในเพลงช่วงที่สองนะครับ ก็ยังใช้กลุ่มคอร์ด C major เช่นเดียวกับช่วง Intro เนื่องจากง่ายต่อการเล่นโดยเฉพาะมือใหม่

คลิปสอนเพลงฮักเขาซ้า ได่้บ่ 3