Blue Flower

แนะนำการเล่นเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม เบิร์ด ธงไชย ในเพลงจริงก็เล่นด้วยเปียโนครับแต่ก็สามารถเล่นด้วยกีตาร์ได้โดยใช้การเกาแบบมาตรฐาน ในที่นี้ก็ใช้การเกา / เบส 3 2 3 1 3 2 3 / เบส.../ หรือจะเล่นคล้ายๆกับเพลงคู่คอง-นาคี ที่ผมเคยแนะนำไว้ก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่ถนัด คอร์ดที่ใช้ก็ประกอบด้วย / A Bm / D C#m Bm / A E /