Blue Flower

การเล่นกีตาร์เพลงแค่หันมา ช่วง Intro กับ ข้างในเพลงก็คล้ายๆกันถ้าเล่น Intro ได้ในเพลงก็ไม่ยากแล้วครับ...ลองดู