Blue Flower

สอนตีคอร์ดเพลงอยู่ให้ฉัน Lullaby คอร์ดง่ายๆ ส่วนใหญ๗่จะตีคอร์ดเต็มห้องครับ ส่วนการตีครึ่งห้องมีอยู่สองจุดครับ ซึ่งเป็นห้องของ / C D / ลองฝึกตีตามคลิปนะครับ