Blue Flower

ฝึกเกากีตาร์กับเพลงสาวเชียงใหม่(พื้นฐาน)

Artist : จรัล มโนเพ็ชร

สำหรับเพลงสาวเชียงใหม่ก็เป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีความซับซ้อนครับ ฝึกเล่นเพลงนี้ให้คล่องๆกันก่อน แล้วค่อยเล่นเพลงที่มีความซับซ้อนขึ้น เพลงสาวเชียงใหม่มีจังหวะ 4/4 (อ่านสี่สี่) ซึ่งส่วนใหญ่จะเล่นห้องละหนึ่งคอร์ด มีบางห้องที่เล่นหนึ่งห้อง 2 คอร์ด

Step การเกากีตาร์เพลงสาวเชียงใหม่(มือขวา)

* การเกาหนึ่งห้องต่อหนึ่งคอร์ด

/ เบส 3 – 2 – 3 -1- 3 – 2 - 3 / เบส 3 – 2 – 3 -1- 3 – 2 – 3 / ……

** การเกาหนึ่งห้องต่อสองคอร์ด

/ เบส 3 – 2 – 3 - เบส – 3 – 2 – 3 / เบส 3 – 2 – 3 - เบส – 3 – 2 – 3 / ....

วิดีโอสอนกีตาร์ออนไลน์เพลงสาวเชียงใหม่ - Picking

(Smartphone & Tablet)