Blue Flower

สอนเล่นเพลงช้าง Basic - Picking

สอนเล่นเพลงช้างใน Case นี้เป็นการเล่นแบบใช้การเกากีตาร์โดยจะมีการใช้เทคนิคการเกาสลับเบสเข้ามาช่วย ทำให้เพลงมีสีสันขึ้น คอร์ดที่ใช้เล่นก็จะเป็นคอร์ด C Major ที่ใช้เทคนิคนี้นี้ คอร์ด G Major เล่นเฉพาะเสียงเบส(สาย 6 บาร์ 3)

Step การเกา

Intro : สาย 5 / 4 / 3 / 6 / 4 / 3 / 5 / 4 / 3 / 6 / 4 / 3 / 5 / 5 / 5 /

ข้างในเพลงเฉพาะคอร์ด C Major เราก็เล่นสลับเบสเหมือน Intro ใช้เบส C เป็นหลักสลับกับ G ใช้นิ้วโป้งเล่น ส่วนสายสี่และสามก็ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลาง

สำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ควรฝึกเล่น เพลงช้าง Basic และ การเกาสลับเบส ก่อนครับ

วิดีโอสอนเพลงช้าง Picking - ง่ายๆ โดย Youtube Chanel (สำหรับ Smartphone & Tablet)

{jcomments on}