Blue Flower

สอนเล่นเพลงช้าง Basic

เพลงนี้มีอยู่ 2 คอร์ดปกติเล่นด้วย คอร์ด F และ C Major แต่ในที่นี้แนะนำเล่นด้วยคอร์ด C และ คอร์ด G Major จังหวะการตีคอร์ดสำหรับเพลงช้างในที่นี้ ใช้การตีลงอย่างเดียว

ฝึกตีคอร์ดเพลงช้าง ง่ายๆ (for smartphone & tablet)