Blue Flower

คอร์ดเพลงชิน มะลิ เพลงนี้ช่วง Intro เล่นด้วยคอร์ด / A Asus4 / A Asus2 / เน้นการตีคอร์ดเป็นหลักครับเพลงนี้ เหมาะสำหรับคนชอบตีคอร์ดเป็นอย่างยิ่งครับ

คอร์ดเพลงชิน  www.guitarbasic.net