Blue Flower

กีตาร์ Acoustic & Classic

กีตาร์โปร่งง่ายๆ ก็แบ่งเป็นกีตาร์ acoustic(กีตาร์ Folk) และกีตาร์ Classic แต่ที่จริงสามารถแบ่งย่อยได้อีก วันหลังค่อยแชร์ให้ฟัง ก่อนอื่นก็ต้องเลือกก่อนว่าชอบเล่นแนวไหน ชอบเสียงแบบไหน

วิดีโอเลือกกีตาร์ สำหรับ Smartphone