Blue Flower

การเล่น Hammer on เป็น การเล่นโน้ตเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เสียงโดยที่ไม่ต้องดีดสายกีตาร์ แต่อาศัยการดีดจากตัวโน๊ตก่อนหน้านี้ พูดง่ายๆคือดีดสายกีตาร์ 1 ครั้งแต่ได้โน้ต 2 เสียงนั่นเอง ซึ่งตัวโน้ตตัวที่ 2 นี้จะมีเสียงสูงกว่าโดยมาจะประมาณ 1 เสียงแล้วแต่การเล่น

คลิปสอน Hammer on สำหรับ Smart phone