Blue Flower

คอร์ดเพลงตลอดเวลา ปู-พงษ์สิทธิ์

เพลงนี้ต้นฉบับบรรเลงด้วย A Major ครับแต่ว่าถ้าฝึกตีคอร์ดง่ายๆ ก็เล่นคอร์ด G Major ง่ายๆกว่าครับ

คอร์ดเพลงตลอดเวลา