Blue Flower

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Subcategories

คอร์ดงา่ยๆ ในที่นี้ก็จะรวบรวมคอร์ดเพลงที่ประกอบด้วยง่ายๆ หรือแปลงคอร์ดให้เล่นง่ายที่สุด ให้มีคอร์ดทาบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับคอร์ดทาบบางคอร์ดอย่างเช่น คอร์ด F เราสามารถเล่น Fmaj7 แทนได้ครับจับแบบย่อก็ใช้นิ้วชี้กดสายสองบาร์ 1 นิ้วกลางสายสามบาร์ 2 นิ้วนางสายสี่บาร์ 3 ซึ่งสำหรับมือใหม่แล้วเมื่อเจอคอร์ด F ก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนจนมีกำลังใจ แล้วค่อยฝึกคอร์ด F แบบทาบ และคอร์ดทาบอื่นๆต่อไปครับ