Blue Flower

เพลงนี้พูดถึงคนๆนึงที่ไม่เคยมีใคร ก่อนหน้านี้แบบว่าอยู่แบบคนธรรมดาทั่วไป ชีวิตไม่มีอะไรมากมายแต่พอมีเธอเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็มีชีวิตชีวาขึ้นมา เป็นเพลงที่มองความรักในด้านบวกครับ