Blue Flower

อุปกรณ์เพิ่มสัญญาณ เน็ตในบ้าน

เคยไหมครับว่าแม้กระทั่งว่าอยู่ในบ้านตัวเองแท้ๆยังมีปัญหาเรื่องไม่ค่อยมีสัญญาณ WiFi สาเหตุอันหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆคือสัญญาณไปไม่ถึงครับ อาจเนื่องมาจากบริเวณที่ต้องการใช้อยู่ในจุดอับหรือมีสิ่งกีดขวางเยอะวันนี้จึงมีอุปกรณ์มานำเสนอเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับ

-Wifi Repeater (ตัวทวนสัญญาณ)

หลักการง่ายๆ ใช้ตัว Wifi Repeater นี้เสียบเข้ากับปลั๊กไฟซึ่งพอเสียบแล้วอุปกรณ์จะรับสัญญาณจากตัว Wifi Router แล้วทำการทวนสัญญาณอีกทีหนึ่งซึ่งจะทำให้ได้ระยะการใช้งานเพิ่มอีกประมาณ 10 – 15 เมตร มีทั้งแบบเสียบกับปลั๊กไฟ และแบบ USB

ข้อดี : ราคาย่อมเยาอยู่ในช่วง 400 ถึง 1000 บาท มีตัวเดียวใช้งานได้เลย

ข้อเสีย : มีข้อจำกัดเรื่องความเร็วในการส่ง 160 – 300 Mbps ได้ระยะการใช้งานไม่ไกลมากนัก

-Powerline (ระบบส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านสายไฟในบ้าน)

อุปกรณ์จะประกอบด้วยตัวส่งและตัวรับสัญญาณ หลักการทำงานคือเมื่อเสียบอุปกณ์ตัวส่งสัญญาณเข้ากับปลั๊กไฟและเชื่อมต่อสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตจะทำให้ สัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถวิ่งผ่านสายไฟฟ้าในบ้านของเราได้ไปได้ทุกที่ที่กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน (ไม่เกิน 300 เมตร)จากนั้นทำการกำหนดจุดที่จะใช้งานเช่นบริเวณชั้นสามของบ้านเราก็ใช้ตัวรับสัญญาณเสียบปลั๊กไฟที่ชั้นสามได้เลยจากนั้นก็กดแพรเชื่อมต่อสัญญาณเป็นใช้ได้(อุปกรณ์ภาครับจะมีสองแบบคือแบบธรรมต่อสายแลนด์หรือแบบที่สามารถปล่อยไวไฟได้ในตัว)

ข้อดี : ความเร็วการส่งข้อมูลเร็วดีสุงสุดที่ 500 Mbps ได้ระยะการส่งที่ไกลกว่าเพราะไปตามสายไฟ

ข้อเสีย : ใช้อุปกรณ์เยอะกว่ามีราคาสูงกว่าตัว Wifi repeater พอสมควร

หมายเหตุ : อุปกรณ์ทั้งสองแบบมีทั้งการเชื่อมต่อ Hardware และ Software ขึ้นกับลักษณะการเชื่อมต่อของผู้ผลิต