Blue Flower

จังหวะเคาะแบบที่ 4

จริงๆแล้วการเล่นจังหวะเคาะมีหลายๆแบบด้วยกัน แบบที่จะแนะนำต่อไปนี้ก็เป็นหนึ่งอีกแบบที่นิยมเล่นกันโดยมี Step การเล่นดังนี้

ดีดสายเบสหนึ่งครั้ง ตามด้วยการดีดสาย (3 ,2, 1 พร้อมกัน)หนึ่งครั้งแล้วหยุดเสียง จากนั้นดีดเบสอีกหนึ่งครั้ง แล้วดีด (3, 2,1 พร้อมกัน)สองครั้งแล้วหยุดเสียง นับเป็นหนึ่งห้อง

ไฟล์วิดีโอขนาด 320 x 240 p.

ฝึกกีตาร์จังหวะเคาะ แบบที่สี่ (for smartphone & tablet)