Blue Flower

กรณีสายกีตาร์ขาดหรือหมดสภาพการใช้งานแล้ว ก็จะต้องมีการเปลี่ยนสายกีตาร์ ในที่นี้จะแนะนำทั้งการเปลี่ยนสายกีตาร์และการเผื่อระยะสายกีตาร์ รวมถึงการใส่สายกีตาร์ด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป เป็นที่นิยมเพราะง่ายและไม่ยุ่งยาก

สำหรับคนรักกีตาร์แล้วการเปลี่ยน และการใส่สายกีตาร์ถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง คือต้องอาศัยความประณีตพอตัวครับงานจะออกมาสวยงาม แต่ถ้าไม่เน้นความสวยงามเป็นระเบียบก็ใส่แบบไหนก็ได้ครับขอให้แน่นเป็นใช้ได้ เรามาดูวิธีการเปลี่ยนและใส่สายสายกีตาร์กันเลยครับ