Blue Flower

การเลือกใช้ pick(ปิค) ขึ้นอยู่กับความชอบครับ ไม่มีข้อกำหนดตายตัว แต่ก็ควรศึกษาขึ้นมูลไว้บ้างนะครับ จะได้ตัดสินใจง่ายเวลาเลือกซื้อ Pick ครับ

ตัวอักษร หรือ ตัวหนังสือบนตัว Pick

Ex = Extra light ,Exta thin มีความหนา 0.4 มม.

T = light , thin มีความหนาช่วง 0.45 – 0.69 มม.

M = medium มีความหนาช่วง 0.70 - 0.84 มม.

H = Heavy / thick มีความหนาช่วง 0.85 – 1.20 มม.

XH= Extra Heavy มีความหนา 1.5 มม.

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าความหนาที่แบ่งเป็นช่วงนั้น เป็นสาเหตุให้ขนาด SizeM ของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นไม่เท่ากันครับ สำหรับมือใหม่ ให้เลือกแบบที่บอกความหนาเป็น ตัวเลขและเลือกความหนา 0.71 มม. รูปทรงแล้วแต่ชอบ ซึ่งที่ความหนานี้ทำให้ Pick มีลักษณะไม่อ่อนและแข็งจนเกินไปครับ จากนั้นค่อยๆ ดูว่าควรเพิ่มหรือลดความหนาเท่าใดดีจึงจะเหมาะกับเราครับ

*** ควรมีไว้หลาย Size เนื่องจากอารมณ์เพลงของแต่ละเพลงไม่เหมือน เหมือนอารมณ์คนเล่นแหละครับ

รุปทรงก็มีหลายแบบ หลักๆ ใช้กัน 2 แบบคือ

-ทรงหยดน้ำ

-ทรงสามเหลียม (มีทั้งสามเหลี่ยมเล็กและใหญ่ให้เลือก)

ไฟล์วิดีโอขนาด 320 x 240 p.

วิดีโอการเลือก Pick กีตาร์ (สำหรับ Smartphone)