Blue Flower

ในขณะที่เราเล่นกีตาร์ โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มเล่นใหม่ อุปสรรค์ที่พบบ่อยก็คืออาการเจ็บบริเวณปลายนิ้วมือ ก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างที่นำมาใช้กัน เช่นใช้กาวตราช้างหยอดบริเวณปลายนิ้วมือบ้าง ใช้สายกีตาร์ไฟฟ้ามาใส่แทนสายกีตาร์โปร่งเพื่อใช้ฝึกในระยะแรกแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสายโลหะบ้าง อันนี้แล้วแต่วิธีการของแต่ละท่าน ซึ่งทางเว็บไซต์ของเราก็มีวิธีที่จะมาแนะนำเพื่อลดอาการเจ็บนิ้วมือลงได้บ้างคือ

-การใช้สายกีตาร์เบอร์น้อยๆ เช่นเบอร์ 9 หรือ เบอร์ 10 เพื่อทำให้ออกแรงกดน้อยลงและลดอาการเจ็บลงได้

-การตั้งระยะ Action ให้ต่ำๆ จะทำให้ออกแรงกดน้อยลงได้เหมือนกัน(ถ้าไม่ชำนาญก็ให้ทางร้านตั้งให้)

เมื่อเวลาผ่านไปนิ้วเราเริ่มด้านอาการเจ็บเหละก็จะน้อยลงได้เอง ในทำนองเดียวกันสำหรับผู้ที่เล่นกีตาร์เป็นอยู่แล้วถ้าไม่ได้เล่นเป็นเวลานานๆ เมื่อมาเล่นใหม่ก็จะเจ็บนิ้วอีกเหมือนกัน เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ที่เล่นกีตาร์

ไฟล์วิดีโอ วิธีลดอาการเจ็บนิ้วมือ ตอนเล่นกีตาร์

วิธีลดอาการเจ็บนิ้วมือ ตอนเล่นกีตาร์ (สำหรับ Smartphone)