Blue Flower

การ Warm นิ้วมือ เป็นการฝึกระการสัมผัสของนิ้วมือเพื่อเพิ่มความคล่องตัวขณะเล่นกีตาร์นั่นเอง โดยการไล่ตัวโน้ตเกือบทุกตัวบน Fingerboard การฝึกนิ้วมือส่วนใหญ่นิยมเริ่มจากตำแหน่งสาย 6 บาร์ 3 เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่วางมือได้พอดีกับระยะนิ้วมือของผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นมืออาชืพหรือมือสมัครเล่นก็ควร Warm นิ้วก่อนเล่นจริงๆ เพื่อให้ระบบประสาทของนิ้วมือทั้งมือขวาและมือซ้ายอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

วิดีโอการวอร์มนิ้วมือก่อนเล่นเพลง สำหรับกีตาร์