Blue Flower

ฝึกหยุดเสียงกีตาร์โปร่ง

วันนี้มาฝึกการหยุดเสียงกีตาร์แบบง่ายๆ มีอยู่สองแบบคือการหยุดเสียงด้วยมือซ้ายและมือขวา